Nu ska alla kunna få ölen hem till dörren

Nu blir Systembolagets hemkörning av alkohol permanent. Socialminister Lena Hallengren (S) ser det som en naturlig utveckling av verksamheten.

Under ett par år har det varit möjligt att få hemleverans av alkohol i en del utvalda län. Det försöket har utvärderats och konstaterats ha gått bra. Nu har nämligen regeringen beslutat att hemkörningen blir en del av Systembolagets ordinarie verksamhet.

– Svenskarna gillar Systembolagets breda utbud och service, och Sveriges restriktiva alkoholpolitik har ett brett stöd. Men för att fortsätta vara relevanta måste också Systembolaget utvecklas, det gör vi nu genom att permanenta hemleveranser. Så ser vi till att alkoholmonopolet fortsätter att fungera lika bra som idag, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är konsumenternas förändrade köpmönster med bland annat mer fokus på inköp via nätet som gör att den här förändringen görs.

Nu ska avtalet mellan staten och Systembolaget uppdateras och målet är att förändringen ska börja att gälla redan 1 juli 2019.

Man gör bedömningen att denna förändring inte ska locka till merförsäljning av alkohol bland svenska folket.

– För regeringen är det viktigt att värna den restriktiva alkoholpolitiken. Det är angeläget att Systembolaget håller en god uppsikt och kontroll över vilka man säljer till, och arbetar aktivt med sitt uppdrag att inte främja ökad alkoholkonsumtion, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.