Nobben för förslag om sänkta alkoholskatter

Det blir ingen sänkt alkoholskatt den här gången heller. Foto: Pixabay.

Riksdagens skatteutskott säger nej till en lång rad motioner om sänkt alkoholskatt.

Ett antal riksdagsledamöter har lämnat in motioner om att införa differentierad alkoholskatt för mindre bryggerier, enligt samma princip som de flesta andra EU-länder infört.

Nu har riksdagens skatteutskott sagt sitt om det och kommer fram till att man rekommenderar avslag på samtliga förslag när riksdagen ska besluta i frågan senare i april.

Johan Håkansson på Sveriges Oberoende Bryggerier är inte förvånad, men ändå besviken över besluten att säga nej till motionerna.

– Det kanske inte är den här vägen med enskilda motioner som ärendet ska tas. När jag träffade Per Åsling lovade han i princip att det var något som Centerpartiet stod bakom som skulle kunna bli verklighet, säger han.

Under pandemin har Sveriges Oberoende Bryggerier haft mindre fokus på frågan, men det kommer att bli ändring på det framöver.

– Vi har ideér som ligger och gror om hur vi ska agera, så det kommer någon form av kampanj, även om jag inte kan berätta om hur och när idag. Det viktiga är att få ut vad det verkligen handlar om till politikerna. Jag tror att de handlar om okunskap, säger Johan Håkansson som hoppas att även Socialdemokraterna ska vända i frågan.

– Saker kan förändras. Förut var sossarna emot Nato och snart kanske de inte är det längre.

Motionerna kommer från borgerliga partier och har alla ungefär samma innebörd.

Moderaten Pål Jonson kräver i sin motion att skattesatserna ska särskiljas mellan mikrobryggerier och storskaliga bryggerier.

Eric Palmqvist med flera från Sverigedemokraterna vill differentiera, och därigenom sänka, alkoholskatten för småskalig alkoholproduktion.

Sten Bergheden hos Moderaterna skriver att ”Sverige borde ta vara möjligheten med lägre ölskatt precis som andra EU-länder gör i Europa för ökad tillväxt och fler jobb i Sverige.” i sin motion.

Centerpartisterna Anders Åkesson och Per Åsling är inne på samma linje och vill att Riksdagen ser över möjligheterna till en förändrad beskattning av mikrobryggerier.

Slutligen en motion från moderaten Lars Beckman, som går ett steg längre och förutom differentierad punktskatt på alkohol även vill se sänkt mervärdesskatt för mindre bryggerier samt tillåta gårdsförsäljning.