Många bryggerijobb hotade i USA

Bart Wilson på Brewers Association vill se lättnader för bryggerierna, innan krisen slår för hårt mot branschen. Foto: Brewers Association.

Mer än hälften av de amerikanska bryggerierna planerar att säga upp personal på grund av corona-viruset. Det framkommer i en ny stor undersökning som gjorts.

Coronaviruset är en stor utmaning för bryggerier runt om i värden. I USA, som ofta är en inspiration för svenska bryggerier, skapar viruset problem runt om i landet.

Eftersom väldigt många amerikanska bryggeri har sina egna taproom, har stängningen av barer slagit extra hårt. I Brewers Associations enkät, där 600 bryggerier svarat, visar det sig att bara en procent av bryggerier inte har påverkats.

57,7 procent av bryggerierna planerar för att säga upp personal, och ytterligare 31,3 procent är osäkra på hur det ska göra.

– Det innebär inte att hälften av bryggerijobben är hotade. Men med det sagt ökar pressen varje dag och det är klart att denna oväntade chock kommer att leda till stora nedskärningar. Varje dag som går utan lättnader kommer att öka antalet förlorade jobb, säger Bart Watson på Brewers Association i en kommentar till enkäten.

Det krav som bryggerierna prioriterar högst är en försäkring för de personer som nu blir av med sina jobb, så att de kan gå hem utan att lida för stor skada och kunna komma tillbaka när krisen är över.