Lager växer snabbt i lokala sortimentet

Antalet lager som släppts i det lokala sortimentet på Systmbolaget har ökat markant på ett år. Foto: Montage

Hantverksbryggeriernas lanseringar av lager har mer än fördubblats sen förra året. Och det gäller inte bara internationell lager, dortmunder och tysk pilsner utan mångfalden av lager är stor.

Förra veckan konstaterade vi att det varit en stor ökning av lanseringar av öl i TSLS, Systembolagets lokala och småskaliga sortiment.

Nu har grävt djupare i siffrorna och då syns det som många redan konstaterat det senaste året. Lager är på frammarsch. Det brukar ibland sägas att bryggarna gärna serverar IPA på festivaler, men att när de ska ha en öl själva letar de reda på lager i stället. Och nu verkar det som det börjar återspeglas i produktionen.

De första åtta månaderna 2020 släpptes totalt 91 lager i TSLS. I år har den siffran växt till 195.

Och det är inte bara de lagertyper som vanligen ses på Systembolaget som växer. Vare sig typen heter Dortmunder, Dubbelbock eller Dunkel så växer den. Eller det finns ett undantag, Polotmavý, en mörk lagertyp som minskade från en öl till noll mellan 2020 och 2021.

Flest nya öl har india pale lager med 43 släppta öl 2020, en ökning med 39 procent. Men det är en ganska blygsam tillväxt om jämför med andra lagerstilar. Dortmunder och helles ökar från 7 till 23 släppta öl, eller 229 procent.

Störst procentuell ökning har zwickel-, keller och landbier, och dunkel. Men där är det från låga siffror: från 2 till 13 öl respektive 1 till 6.

Även om de ljusa lagertyperna dominerar proportionellt, så kan man se att de mörkare varianterna procentuellt sett har ökat mer i år, men det handlar då om ganska låga nivåer från början.

Här i tabellen finns alla siffrorna och de gäller alltså för de första åtta månaderna 2020 respektive 2021.

Stil 2020 2021 Ändring %
Dortmunder och helles 7 23 229
Internationell stil 12 30 150
Ljus bocköl 4 8 100
India Pale Lager 31 43 39
Pilsner – tjeckisk stil 8 17 113
Pilsner – tysk stil 15 34 127
Zwickel, keller- och landbier 2 13 550
Totalt ljus lager 80 168 110
California common 2 3 50
Märzen och wienerstil 7 10 43
Polotmavý 0 1
Dubbelbock 1 2 100
Dunkel 1 6 500
Schwarzbier 0 5
Totalt mellanmörk och mörk öl 11 27 145
Totalt 91 195 114

I statistiken från Systembolaget framgår inte om det handlar om nylanseringar eller om det är lansering i ny förpackning.