Krogrestriktioner på väg att förlängas

Socialminister Lena Hallengren (S) vil förlänga restriktionerna för krogar och barer till 30 juni 2021. Foto: Regeringen.

Restriktioner på barer och restauranger fram till 30 juni 2021. Det vill regeringen införa på grund av coronaviruset och beslutet lär komma snabbt.

Det är i en promemoria från Socialdepartementet som regeringen vill ändra i gällande lag som säger att restriktionerna på barer och restauranger ska gälla året ut.

Men höstens utveckling där viruset snarare kommit tillbaka än försvunnit gör att regeringen vill agera.

Det förslag som är framtaget säger att restriktionerna ska vara kvar till 30 juni 2021. Förslaget ska nu ut på en snabb remiss och därefter väntas beslutet komma.

Det finns i dag inga garantier för att restriktionerna är över ens nästa sommar. Regeringen vill kunna anpassa regler och lagar efter gällande läge.

Så här står det i promemorian.

”Åtgärderna för att förhindra smittspridning bör anpassas efter det rådande läget och inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt (prop. 2019/20:172 s. 35). Giltighetstiden bör därför vara fortsatt begränsad och föreslås förlängas ett halvår till utgången av juni 2021. Efter det får en utvärdering göras av om regelverket kan upphävas eller behöva justeras och förlängas.”

I en konsekvensanalys i promemorian påpekar regeringen att man får hålla koll på de kostnader som tillkommer för kommuner, regioner och länsstyrelser, bland annat för de kontroller som göres regelbundet. Ersättning till berörda barer och restauranger tas inte upp.

Här kan du läsa mer om förslaget.