Joakim vill se öl som definierar landskap

Joakim Nilsson, till höger, svarar på våra enkätfrågor. Foto: Privat.

Öl som visar upp respektive landskap. Det vill Joakim Nilsson från Bottenvikens bryggeri se under 2022. Här är alla hans svar i vår enkätserie.

1. Vad var det bästa med 2021 på ditt bryggeri?

– En fortsatt god utveckling i bryggeriet har gjort att vi kunnat anställa och bryggeriets båda grundare jobbar nu fullt ut tillsammans. Nu finns tiden att förverkliga vår vision fullt ut.

2. Vad var det sämsta med 2021 på ditt bryggeri?

– Den ökning vi haft i försäljning har gjort att vi snabbare än väntat blivit trångbodda. I början av 2022 utökar vi dock våra lokaler och kan i och med det öka produktionen ytterligare.

3. Vad skulle ett beslut om gårdsförsäljning betyda för er?

– Norrbotten har en stark turism från både Sverige och stora delar av världen. Det som lockar är inte bara natur utan också att äta och dricka gott. Intresset för det som lagas och produceras i norr är stort. Möjligheten till gårdsförsäljning skulle innebära att bryggeriet som upplevelsemål skulle kunna utvecklas ytterligare och att besökare ska kunna köpa med sig minnena hem.

4. Vilket svenskt bryggeri imponerade mest på dig under 2021?

– Svåraste frågan! Nivån på svenska bryggerier har de senaste året gått från hög till magisk. Imponerande är de som verkligen gör sin grej! Vreta kloster och deras belgiska, toppen! Eller Kvarnagården som knöt an till den småländska myllan med sin Massipantåta.

5. Vilken ölstil vill du se mer av från svenska bryggerier under 2022?

– Hade gärna sett att fler bryggerier med valfri ölstil försökt att fånga en essens av sin plats. Hur smakar Sveriges landskap i öl?