IOGT-NTO tappar många medlemmar

Intresset för ett liv utan alkohol sägs öka framför allt bland unga människor. Men samtidigt tappar IOGT-NTO ganska många medlemmar.

IOGT-NTO har under många år varit engagerade i alkoholfrågor. Med sin stora medlemsbas har man varit en stark röst när det gäller alkoholpolitiken i Sverige. Med den trend som råder med stort intresse för drycker utan eller med låg alkohol vore det kanske logiskt att organisationen skulle växa.

Men nu tappar man i stället rejält med medlemmar. Under 2017 gick man från 28 999 till 27 479 medlemmar.

– Det är ju jättetråkigt att vi backar. Samtidigt så ser jag positivt på det vi har att vänta framöver, och att vi är en fortsatt stark folkrörelse, säger förbundsordförande Johnny Mostacero till sajten Accent.

Han utlovade vid ett anförande 2016 att organisationen skulle nå 50 000 medlemmar under hans tid som ordförande, men nu går siffrorna åt fel håll.

– Det här är botten som är nådd och nu ska vi göra allt vi kan för att lyfta. Det handlar om ett gemensamt ansvar som inte enbart ligger på förbundet utan också på distrikt och föreningar. Alla måste hjälpa till, säger Johnny Mostacero.

Läs hela artikeln här.