”Inspektörer pratar mycket med varandra”

Peter Berntsson, enhetschef på Miljöförvaltningen i Göteborg, menar att det pratas en hel del om de inspektioner som görs och att det inte ska behöva bli olika bedömningar. Foto: Pressbild/Montage.

Kontrollanterna samarbetar och ska göra samma bedömningar enligt lagen. Det säger Peter Berntsson på Miljöförvaltningen i Göteborg, men han vill inte kommentera det enskilda ärendet med Haket.

 

Beernews berättade tidigare i kväll om hur Haket i Göteborg fått ett vitesföreläggande för sin uteservering, där kontrollanter från Miljöförvaltningen ansåg att det var för trångt.

Detta trots att uteserveringen i samma utformning passerat sju tidigare kontroller.

Peter Berntsson, avdelningschef på Miljöförvaltningen i Göteborg, vill inte kommentera det enskilda ärendet, men menar att de personer som gör kontrollerna samarbetar för att göra samma bedömningar.

– Vi har en tydlig lagstiftning att följa och inspektörerna pratar mycket med varandra. Vi diskuterar också med varandra innan vi skickar ut våra rapporter, säger Berntsson.

De granskade restaurangerna får alltid ett protokoll efter en granskning. Antingen är allt under kontroll, eller så krävs justeringar. Ibland kommer kraven på justeringar tillsammans med ett vitesföreläggande. Det innebär att det kan kosta pengar om man inte gör de begärda förändringarna.

Han och de övriga på Miljöförvaltningen har sett en uppgång i antalet anmärkningar under sommaren. Han tror att det bland annat beror på att en del av gästerna på krogarna i Göteborg inte tar lika hårt på de restriktioner som fortfarande finns.

De som får krav på förändringar kan överklaga beslutet. Det görs inom tre veckor och överklagandet skickas till Miljöförvaltningen.

– Vi tittar på det först och kan ändra vårt beslut om vi ser att det gjorts en felaktig bedömning. Men i de flesta fall skickar vi överklagandet vidare till Förvaltningsrätten som får ta beslut, säger Berntsson.

Med god kommunikation mellan kontrollanterna och med en tydlig lagstiftning borde det alltså inte göras olika bedömningar, så som har skett hos Haket.

– Så kanske det kan vara, men jag vill inte kommentera det enskilda fallet, säger Berntsson.

Gothenburg Brewers Guild följer ärendet med Haket och tycker att det saknas en dialog med inblandade myndigheter.

– När det gäller bryggerier och restauranger saknar vi en dialog med myndigheterna, och vi ska ta upp det på vårt nästa styrelsemöte, säger Peter Iwers, som sitter med i styrelsen.

Han ser det som extra viktigt att relationen med myndigheterna fungerar bra i pandemitider när såväl bryggerier som restauranger ställs inför nya utmaningar.

– Förutsatt att medlemmarna står bakom det så kommer gillet kommer att vara mer aktivt i sådana här frågor, säger Iwers.