Nu väntar nästa steg för gårdsförsäljningen

Elisabeth Nilssons förslag går nu ut på remiss. Foto: Montage.

Förslaget är klart. Nu ska hela 144 olika myndigheter, föreningar och andra tycka till om gårdsförsäljning av alkohol. På den listan hittar vi allt från branschorganisationer till nykterhetsförbund, och Systembolaget är med två gånger.

Det var i slutet av förra året som utredaren Elisabeth Nilsson presenterade sitt förslag för gårdsförsäljning av alkoholdrycker i Sverige. Förslaget väckte en del missnöje, trots att Nilsson öppnar för gårdsförsäljning. Flera dryckesproducenter menade att mängden öl (tre liter per person) var för lite att sälja, och dessutom får inte större hantverksbryggerier vara med. De som producerar mer än 500 000 liter öl per år är nämligen diskvalificerade i förslaget.

Samtidigt kom protester från annat håll som menade att folkhälsan och det svenska monopolet hotas.

Men nu är förslaget alltså ute på remiss. I juni ska alla svar ha kommit in, så något beslut i frågan lär vi inte få förrän efter sommaren.

Vilka är det då som ska vara med och tycka till om förslaget. Jo, där finns ett stort antal kommuner, regioner och länsstyrelser. Men också nykterhetsorganisationer som IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund och Blå Bandet som även fått se sitt ungdomsförbund bli en egen remissinstans.

Även en del organisationer för dryckesbranschen finns med. Sveriges Bryggerier och Sveriges Oberoende Småbryggerier är båda med, liksom Sprit- och vinleverantörernas förening, Svenskt vin och Sveriges producenter av alkoholdrycker.

Givetvis finns Systembolaget med på listan, men faktiskt också Systembolagets dotterbolag IQ. Redan i det presenterade förslaget för gårdsförsäljning varnar Systembolaget för att gårdsförsäljningen kan påverkar det lokala sortimentet, TSLS. 

”Systembolaget menar att utredningens förslag kommer medföra en minskad efterfrågan på deras sortiment för lokalt och småskaligt (TSLS), och att de därför kan behöva se över hur sortimentet ska hanteras och om det ska finnas kvar framöver”, står det i Nilssons färdiga utredning.

Här är alla remissinstanser:
1 AgriFood Economics Centre
2 Alkoholpolitiskt forum
3 Arjeplogs kommun
4 Barnombudsmannen

5 Borgholms kommun

6 Bollnäs kommun
7 Brottsförebyggande rådet
8 Cancerfonden
9 Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN)
10 Centrum för socialvetenskaplig alkohol -och drogforskning

11 Dals-Eds kommun
12 Domstolsverket
13 Eskilstuna kommun
14 Folkhälsomyndigheten
15 Företagarförbundet
16 Företagarna
17 Föreningen Svenskt Vin
18 Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier
19 Förvaltningsrätten i Malmö
20 Förvaltningsrätten i Stockholm

21 Gotlands kommun
22 Göteborgs kommun
23 Göteborgs tingsrätt
24 Göteborgs universitet (juridiska institutionen)
25 Halmstads kommun
26 Hela Sverige ska leva
27 Helsingforsuniversitet(juridiskafakulteten)
28 Hjärt-lungfonden
29 HovrättenförVästraSverige
30 Hushållningssällskapet

31 Härnösands kommun
32 Höganäs kommun
33 Högskolan Kristianstad (Krinova)
34 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
35 IOGT-NTO
36 IQ
37 Jokkmokks kommun
38 Jordbruksverket
39 Justitiekanslern
40 Kammarrätten i Göteborg

41 Kammarrätten i Stockholm
42 Karolinska institutet
43 Kils kommun
44 Kommerskollegium
45 Kommunala alkohol- och tobakshandläggare (KAF-T)
46 Konkurrensverket
47 Konsumentverket
48 Kristianstads kommun
49 Kvinnoorganisationerna Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
50 Landsbygdsnätverket

51 Landsorganisationen i Sverige (LO)
52 Lantbrukarnas riksförbund(LRF)
53 Livsmedelsföretagen
54 Livsmedelsverket
55 Ljusdals kommun
56 Lokal utveckling Sverige
57 Lunds kommun
58 Lundsuniversitet (juridiska fakulteten)
59 Länsstyrelsen i Gotlands län
60 Länsstyrelsen i Jämtlands län

61 Länsstyrelsen i Kronobergs län
62 Länsstyrelsen i Norrbottens län
63 Länsstyrelsen i Skåne län
64 Länsstyrelsen i Stockholms län
65 Länsstyrelsen i Värmlands län
66 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
67 Länsstyrelsen i Västra Götalands län
68 Länsstyrelsen i Örebro län
69 Malung-Sälens kommun
70 Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF)

71 Naturturismföretagen
72 Norrbottens handelskammare
73 Näringslivets Regelnämnd (NNR)
74 Piteå kommun
75 Polismyndigheten
76 Robertsfors kommun
77 Regelrådet
78 Region Dalarna
79 Region Halland
80 Region Gävleborg

81 Region Kalmar
82 Region Stockholm
83 Region Uppsala
84 Region Västra Götaland
85 Region Värmland
86 Region Västerbotten
87 Restaurangakademien
88 Riksdagens ombudsmän (JO)
89 Riksidrottsförbundet
90 Simrishamns kommun

91 Solna kommun
92 Skatteverket
93 Skärgårdarnas riksförbund
94 Småföretagarnas riksförbund
95 Socialstyrelsen
96 Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL)
97 Stockholms handelskammare
98 Stockholms kommun
99 Stockholms tingsrätt
100 Stockholms universitet (juridiska fakulteten)

101 Svea hovrätt
102 Svenska Barnläkarföreningen
103 Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps)
104 Svenska turism AB
105 Svensk Handel
106 Svenska läkaresällskapet
107 Svensk Förening för Allmänmedicin
108 Svenskt Näringsliv
109 Sveriges producenter av alkoholdrycker
110 Sveriges Advokatsamfund

111 Sveriges Blåbandsförbund
112 Sveriges Blåbandsungdomar
113 Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Vitikultur (SBOV)
114 Sveriges Bryggerier
115 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
116 Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN)
117 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
118 Sveriges Läkarförbund
119 Sydsvenska Industri- och Handelskammare
120 Systembolaget AB

121 Söderköpings kommun
122 Tanums kommun
123 Tillväxtverket
124 Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
125 Torsby kommun
126 Tullverket
127 Uppsala universitet (juridiska fakulteten)
128 Unga drogförebyggare
129 Universitetet i Bergen (juridiska fakulteten)
130 Uppsala kommun

131 Umeå universitet (juridiska fakulteten)
132 Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
133 Vadstena kommun
134 Vimmerby kommun
135 Verdandi
136 Visita
137 Visit Sweden AB
138 Åklagarmyndigheten
139 Åre kommun
140 Älmhult kommun

141 Älvdalens kommun
142 Älvkarleby kommun
143 Östersunds kommun
144 Övertorneå kommun