Gröt går före öl för svenska lantbrukare

Det kommer att odlas mindre andel maltkorn på svenska åkrar i år. Foto: Pixabay.

Mer gröt. Men mindre öl. Så planerar lantbrukarna när de ska göra årets vårsådd och de utgår från att ölproduktionen kommer att minska.

Svenska lantbrukare räknar med att ölproduktionen i landet kommer att sjunka det kommande året. Det blir tydligt när planeringen för årets sådd är i gång. Antalet lantbrukare som väljer maltkorn är färre än vanligt.

– Att så mindre maltkorn verkar vara ett klokt beslut. Det rådande läget med inställda evenemang och färre restaurangbesök tyder på att efterfrågan på maltkorn för ölproduktion kommer att minska under 2020, säger Johannes Åkerblom, växtodlingschef på Lantmännen, till sajten Livsmedel I Fokus.

I stället är det andra grödor som prioriteras. En stor efterfrågan på havregryn och många tomma hyllor i butikerna gör att många väljer att satsa på det i stället.

– Vi kan tydligt avläsa det ökade intresset för grynhavre i vår försäljning av utsäde; inför skörd 2020 har svenska lantbrukare valt att odla mer havre än tidigare år. Grynhavre har stärkt sina aktier under flera år men man kan säga att corona har förstärkt den effekten, säger Åkerblom.

Sverige är i dag i princip helt självförsörjande när det gäller utgrödor och man påverkas ganska lite av corona-virusets härjningar.

– Spannmål och oljeväxter är en välmekaniserad form av odling som kräver väldigt lite manuell arbetskraft. Det är ett helt annat läge inom grönsaks-, frukt- och bärodlingen, säger Åkerblom.