Göteborg klart bäst på köp av specialöl

Göteborgarna är klart bäst i landet på att köpa specialöl på Systembolaget. Elva procent av ölen som säljs är specialöl, jämfört med 7,9 procent över hela landet.

– Man sporrar varandra i Göteborg och framgång föder framgång, säger Staffan Adin.

Systembolagets siffror är intressanta och visar på skillnader över landet när det gäller att välja annan öl än ljus lager, som fortfarande dominerar stort.

Med elva procent är Göteborg det område i landet där det säljs klart mest av specialöl. I begreppet specialöl innefattas egentligen allt som inte är ljus lager.

För Stockholm är samma siffra nio procent och på sina håll i landet är förstås den siffran betydligt lägre än snittet på 7,9 procent.

– Lägstanivån på öl är riktigt hög i Göteborg, och det finns en öppen och generös attityd mellan bryggerierna, säger Adin, som är inköpare på Systembolaget och den som provar alla öl innan de hamnar i de lokala sortimentet.

Nu är det inte bara lokal öl som räknas in i begreppet specialöl. Även om försäljningen av lokala öl ökar i Göteborg, så ökar faktiskt försäljningen av annan specialöl ännu mer.

– Göteborgsbryggerierna har öppnat upp för andra bryggerier, både svenska och utländska, säger Adin.

Han säger att bryggerier som Dugges och Oceanbryggeriet, som fanns med tidigt, har banat väg för många andra, och att de har del i att det ser ut som det gör.

För att sätta siffrorna i ett perspektiv, och kanske inte tro att småbryggerierna är på väg att ta över världen, så kan nämnas att antalet lokala öl på Systembolagen i Göteborg under året ökat från 89 till 175. De 175 ölen säljer fortfarande mindre tillsammans än vad Systembolagets mest säljande öl, Mariestads Export, säljer.

Även när det gäller såld lokal öl per person ligger Göteborg i topp. Det säljs 2,8 liter lokal öl per person och år i området. Tvåa i den statistiken är Dalarna med 1,4 liter lokal öl per person och år.