Nej till produktionstak för gårdsförsäljningen

Branschorganisation har svarat på utredningen

Sveriges Oberoende Bryggerier ser mycket positivt på gårdsförsäljning, men har invändningar.

Sveriges Oberoende Bryggerier säger nej till några av de begränsningar som utredningen om gårdsförsäljningen kom fram till, i sitt remissvar som skickades in igår.

När utredningen om gårdsförsäljning presenterades i slutet av förra året så var det ett ja med begränsningar och det är begränsningarna som Sveriges Oberoende Bryggerier vänder sig emot i sitt remissvar, generellt är branschorganisationen positiv till förslaget. 

Utredningen föreslår bland annat ett produktionstak på 500 000 liter för jästa drycker upp till 10 procent alkohol, 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 procent alkohol och 75 000 liter spritdrycker.

– Begränsningen skär rakt igenom hantverksskrået där de som genom idogt arbete lyckat nå en viss tillverkningsvolym straffas genom att utestängas från möjligheten till gårdsförsäljning. Det är just dessa tillverkare som erbjuder de allra bästa förutsättningarna för att komma igång med gårdsförsäljning genom att de redan idag är givna besöksmål med rundvisningar, dryckesprovningar och kanske en egen restaurang, skriver bryggerierna i sitt remissvar och nämner exempel som Oppigårds och Jämtlands Bryggeri.

– Det är också direkt tillväxthämmande. Ska ölbryggerier som närmar sig den magiska gränsen 500 000 liter som ofta är brytpunkten för lönsamhet behöva välja mellan att dra i bromsen för att få behålla möjligheten att bedriva gårdsförsäljning, eller nyanställa produktionspersonal och samtidigt bli av med gårdsförsäljningen? Det är helt bakvänt utifrån reformens syfte, fortsätter bryggerierna.

Sveriges Oberoende Bryggerier föreslår i stället att hela delen med produktionsvolymer plockas bort från lagtexten.

En annan begränsning som utredningen kom fram till var för vilka mängder som skulle kunna köpas in vid ett tillfälle. Bryggerierna ställer sig positiva till begränsningar generellt, men vill ha ändrade proportioner.

– Att begränsa kvantiteten som varje enskild person får köpa vid samma inköpstillfälle tycker vi är bra. Men som representant för 146 ölbryggerier vill vi ändå påpeka orimligheten i att gränsen är lika stor för öl som för vin.

I stället för 0,7 liter sprit, 3 liter vin och 3 liter öl vill man att maxvolymerna blir samma som inresevolymerna från ett icke EU-land, det vill säga 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.

Den andra bryggeriorganisationen, Sveriges Bryggerier finns också med bland remissinstanserna, men har ännu inte lämnat in något svar. Det har däremot ett antal andra, som Systembolaget och IOGT-NTO.

Den 10 juni ska alla remissvar vara inne.