Fortsatt snabb ökning av brittiska bryggerier

Det fortsätter att öppnas många nya bryggerier i Storbritannien. Men rekordnoteringen från 2017 lär bli svår att slå.

Britterna älskar öl och i dag finns det massor med inhemska öl att välja bland. De senaste åren har antalet nya bryggerier ökat explosionsartat, men kanske håller tillväxttakten på att sakta ned lite.

Under 2018 startades det 434 nya bryggerier på de brittiska öarna och så här har det sett ut de senaste fyra åren.

2015: 350 nya bryggerier

2016: 336 nya bryggerier

2017: 520 nya bryggerier

2018: 434 nya bryggerier

Ökningen förväntas att fortsätta under 2019, men på en allt mer mättad marknad är det troligt att man inte kommer att nå 2017 års toppnotering igen.

Jämfört med USA har craft beer fortfarande en väldigt liten del av marknaden. I Storbritannien står fortfarande caft beer bara för mindre än fem procent av den totala ölförsäljningen, enligt siffror publicerade på sajten The Drinks Business. I USA hade craft beer 12,7 procent av den totala ölmarknaden under 2017.