Förening kräver snabb aktion av regeringen

Sveriges Obeorende Småbryggerier har jobbat länge för gårdsförsäljning. Nu vill man att frågan får prioritet redan före höstens val.

Beernews berättade i går om hur en majoritet i riksdagen röstade för ge regeringen i uppdrag att hitta en lösning så att gårdsförsäljning av öl och vin kan komineras med det svenska alkoholmonopolet.

– Vi ser riksdagens omröstning som ett kvitto på att den kamp som Sveriges Oberoende Småbryggerier fört i åratal börjar ge utdelning. Äntligen har vi bryggerier och våra kunder blivit myndigförklarade. Nu är det upp till bransch och lagstiftare att utarbeta de förutsättningar som ska på plats för att nya lagar ska kunna träda i kraft, säger Claes Wernerson politisk talesperson på Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och ägare av Qvänum Mat & Malt.

Wernerson hoppas på att saker och ting ska ske direkt och tycker inte att det ska väntas till efter höstens riksdagsval.

– Redan nuvarande regering bör nu hörsamma detta och ta nödvändiga steg för att få till en bra lagstiftning lite skyndsamt. Ett litet steg för Sverige men ett jättekliv för svenska småbryggerier och svensk landsbygdspolitik. Om vi bara kan få differentierad alkoholskatt, som resten av Europas småbryggerier så kan vi på allvar verka på samma villkor som resten av branschen i EU, säger han.

Sverige är idag ett av ytterst få länder i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Så sent som i årsskiftet 2017/2018 införde Finland gårdsförsäljning av öl som tillägg till det tidigare tillståndet av gårdsvinsförsäljning av bärviner. Finland har likt Sverige monopol på viss alkoholförsäljning.