Enhetliga regler för provsmakning krävs

Frågan om provsmakningstillstånden i Västra Götaland blir en riksdagsfråga. I en motion föreslås enhetliga regler för hela landet.

Det är moderaten Lars-Arne Staxäng som återigen tar upp frågan om provsmakningstillstånden i Västra Götland. Han skrev tidigare i år en fråga till ansvarig minister Annika Strandhäll (s) och fick då svaret att gemensamma regler inte behövdes utan att varje kommun skulle avgöra dessa frågor.

Nu har Staxäng i stället vänt sig till riksdagen där han i sin motion pekar på otydligheter och förslag på att ha provsmakningstillstånd för öl på 15 milliliter. Något Beernews skrivit om i ett flertal artiklar.

Staxäng pekar i sin motion på att även Länsstyrelsen i Västra Götaland ser lagstiftningen som otydlig.

”Det är mycket oroväckande att lagstiftningen inte är tydlig när det gäller provsmakning. Att enbart kunna erbjuda en matsked öl vid en provning framstår inte som seriöst. Mängden är ytterst liten och det framstår som direkt omöjligt att med denna lilla mängd ha en seriös provning av en dryck. Lagstiftningen behöver förtydligas så att regelverket för provsmakning vid bryggerier blir tydligt. Det behövs regler som är tydliga, lika för alla och möjliggör och underlättar för den fortsatta framväxten av en svensk ölkultur”, skriver Staxäng i sin motion.