Carlsberg minskar utsläpp av koldioxid

Peter Hammarstedt, vd för Carlsberg Sverige. Foto: Pressbild

Carlsberg har minskat sitt relativa klimatavtryck en hel del de senaste åren, enligt egna uppgifteri företagets egna hållbarhetsrapport. Målet är att nå nollutsläpp av koldioxid från företagets bryggerier.

Sedan 2015 har Carlsberg minskat sitt relativa koldioxidavtryck med 19 procent och sedan företaget 2017 lanserade sitt globala hållbarhetsprogram Together Towards Zero har minskningen var sju procent.

Together Towards Zero riktar in sig på fyra områden: Noll Koldioxidutsläpp, Noll Vattenspill, Noll Oansvarig konsumtion och Noll Olyckskultur.

Det globala målet för koldioxidutsläpp är att minska avtrycket över hela värdekedjan med 30 procent till 2030 och att fram till 2022 minska koldioxidutsläppet med 50 procent på bryggerierna och 15 procent över hela kedjan.

– Den koldioxidmätning vi genomförde förra året, visar att Carlsberg Sverige ligger i linje med de långsiktiga målen och att vi ska fortsätta att arbeta med de områden vi har definierat som viktiga. Inte minst förpackningar, som står för 59 procent av vårt totala koldioxidavtryck, säger Peter Hammarstedt, vd för Carlsberg Sverige.

Carlsberg Sverige var det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen som nådde en koldioxidneutral produktion utifrån energiförsörjningen. Genom att bara använda förnybar energi i form av grön el och biogas är alla drycker både bryggeriet i Falkenberg och vattenfabriken i Ramlösa klimatneutralt producerade utifrån energiförsörjningen sedan 2017. Sedan 2020 gäller det även Nya Carnegiebryggeriet i Stockholm.