Bryggerier törs inte höja priserna fullt ut

Endast ett av tolv tillfrågade bryggerier säger att de vågar höja priset för att möta de ökande kostnaderna, enligt en enkät som Beernews har gjort.

Bryggerier har nu under en längre tid drabbats av prishöjningar på allt från malt och emballage till transporter och energi. Ett av bryggerierna i enkäten konstaterar att bara kostnaden för ånggeneratorn gick upp med 120 procent i december som en följd av ökande priser på gas. Samtidigt är det svårt att höja priserna mot konsumenterna.

Hur mycket är kunderna beredda att acceptera är en fråga som de flesta bryggerier svarar ”inte tillräckligt” på, om man ska döma av vår enkät med svenska hantverksbryggerier.

– Kunderna kommer att ha mindre pengar på grund av inflationen. Tyvärr kommer det att köpas mindre hantverksöl. Tuffa tider väntar för de små producenterna, säger Ivan Keane på Keane Brewing som var en av dem som inte vågar höja ölpriserna fullt ut för att kompensera för ökade kostnader.

– Läget känns otroligt svårt. En öl som kostade 19,90 på bolaget i slutet 2021 borde upp till 22,70. Det är svårt att sia, men det är troligt att genom att gå över 20-kronors-gränsen tappar vi i volym. Produkter som inte ligger vid sådan gräns kan kanske lättare ökas i pris, säger Dan-Magnus Svensson på Brygghus 19.

Bara ett av de tolv bryggerierna svarar att vågar höja priserna fullt ut för att täcka ökade omkostnader. I stället tär man på marginalerna.

Nio av bryggerierna säger samtidigt att de kommer eller har höjt sina priser under det första halvåret 2022, tre svarade vet inte. Av dem som höjt eller ska höja svarade sju att de höjt/ska höja med upp till tio procent, fyra att de höjt/ska höja mellan 11 och 20 procent medan ett bryggeri avstod från att besvara frågan.

Dan-Magnus Svensson ser också ett annat problem i Systembolagets regler som gör att det dröjer lång tid innan priserna där kan revideras.

– Systembolagets nästa prisändring är i september så att gå back tills dess är ju otroligt utmanande. Frågan är om det är force majeur och det borde tillåtas prisändringar fortlöpande så som det ser ut, säger han och kanske får han som han vill.

Erik Fritiof på Sveriges Oberoende Bryggerier, som organiserar många av de svenska hantverksbryggerierna, säger att prissättning generellt inte är en av de frågor man jobbar med, men han håller ändå med Dan-Magnus Svensson.

– Systembolagets prisändringsfunktion kunde ju klart varit mer flexibel och där kan föreningen göra en insats om en majoritet av medlemmarna skulle vilja det.

Men det behövs kanske inte. Systembolaget tittar just nu på möjligheten och kommer med ett besked under veckan