Bryggeri rivs- ger plats för bostäder

I många år drevs ett av Sveriges större bryggerier på platsen. Men nu rivs bryggeriet och Vårby ska i stället få ett helt nytt bostadsområde.

Under många år var det öl som gällde i den stora fastigheten i Vårby i Huddinge kommun. Först var det Wårby Bryggeri och sedan var det Spendrups som bryggde öl där. Men när Spendrups flyttade all produktion till Grängesberg för ett antal år sedan blev bryggeriet tomt.

Nu har det börjat att rivas och i stället ska där växa fram ett helt nytt bostadsområde. Vårby udde blir namnet och där ska finnas 2000 bostäder, en ny F-9-skola, fyra förskolor, idrottshall, hotell på 16 våningar, kontor och bibliotek. Den totala ytan för området är 20 hektar.

Utöver det ska det bli en kaj och en strandpromenad vid vattnet. Det mesta av bryggeriet byggnader rivs, men en ska bevaras. Det är Cigarren, som är en gammal verkstadsbyggnad i tegel som är avlång med rundade kanter. Målet är att bevara en del av den gamla industrikänslan även i det nya området.