Bryggeri JO-anmäler kommunal tjänsteman

Torbjörn Wellrath och Anette Pålsson JO-anmäler en kommunal tjänsteman som jobbat med deras bygglovsärende. Foto: Ronny Karlsson.

Att få brygga öl i Lilla Edet verkar inte helt lätt. Nu har det lokala bryggeriet gjort en JO-anmälan mot en tjänsteman som man menar inte gav korrekta uppgifter till kommunen.

Lilla Edet Bryggeri flyttade i vintras till nya lokaler i centrum och där brygger man öl, men har också en pubverksamhet.
Men vägen dit har varit krånglig och i dagsläget vet de inte om verksamheten kan fortsätta där.

I väntan på det beslutet har man beslutat att JO-anmäla en tjänsteman som besökte lokalerna innan kommunen skulle ta sitt beslut om bygglov.

– Vi hävdar att personen inte gav riktiga uppgifter till nämnden inför deras beslut. Det uppgavs att bryggeriet är på 175 kvadratmeter, men det är den totala ytan med pub och lager. Dessutom hänvisade tjänstemannen till en miljörapport från ett annat bryggeri, men de producerar 15 gånger mer öl än vi gör, säger Torbjörn Wellrath på Lilla Edet Bryggeri.

Justitieombudsmannen ska nu titta på ärendet och besluta om tjänstemannen skött ärendet på rätt sätt.- Jag skrev i anmälan att det finns fog att titta på tjänstemannen varit jävig, säger Wellrath.

Tros de felaktiga uppgifterna godkändes bygglovet, men ärendet slutade inte där.

– Det skickades ut papper till de närboende men ingen överklagade. Men då påstod man att man gjort något formellt fel, tiden för att överklaga förlängdes och då kom det ett överklagande till Länsstyrelsen från en närboende person.

– Jag tycker att JO ska titta på även vad som hände där, säger Wellrath.

Länsstyrelsen medgav inte bygglovet och efter ytterligare överklaganden ska nu den lokala byggnadsnämnden ta ett nytt beslut. Wellrath tror att det blir positivt, men vill gardera sig och ska skicka in ett nytt parallellt bygglov.

– De har uttalat sig i media och sagt att ärendet varit lättare om vi haft puben öppen oftare, då kunde bryggningen ses som en bisyssla. Så nu skickar jag in en ansökan där jag begär att de talar om hur mycket puben ska vara öppen och hur mycket öl vi får brygga.