Bryggarna är de mest positiva till monopolet

Svaren varierade en del i vår enkät. Foto: Montage.

Av dem som jobbar i ölbranschen är det en majoritet som vill ha kvar Systembolagets monopol, enligt Beernews enkät. Minst positiva var de som jobbar i krogbranschen.

Många bryggerier är beroende av Systembolagets lokala och småskaliga sortiment (TSLS) och i diskussionen om gårdsförsäljning hörs ofta ”gärna, men bara om TSLS blir kvar”.

Därför är det kanske inte så konstigt att det i vår enkät om Systembolagets monopol visar sig att just personer i ölbranschen är de som är mest positiva till att behålla bolagets ensamrätt.

52,6 procent säger i undersökningen att de vill behålla Systembolagets monopol jämfört med 50 procent för alla svarande.

– Bredden på utbudet, tillgängligheten i både storstad och yttersta landsbygd med utlämningsställen utan extra kostnad, leverantören bestämmer hyllpriset, kan ej köpa plats i butiken samt försöker vara produkt-, producent-, och leverantörsneutrala, är argumenten för en av de som röstat.

– Av utbudsmässiga skäl. Både möjligheten att sprida varor över landet och genom möjligheten att få tillgång till varor från andra delar av Sverige och världen på ett och samma ställe, svarar en annan.

De som visar sig vara mest negativa är i stället folk i krogbranschen. De skiljer sig stort från övriga. Bara drygt 30 procent av dem är positiva till att behålla monopolet.

– Alkoholförsäljning borde kunna hanteras via licens till fler aktörer än bara Systembolaget. Exempelvis specialiserade butiker, destillerier och bryggerier. Där samma regelverk gäller för dem som för Systembolaget avseende skatt, ålder och kontroll et cetera. Systembolagets monopol bidrar just nu till ökad konsumtion och fokus på billig vin och öl istället för kvalitetsprodukter, motiverar en svarande sitt nej.

Här är svarsfördelningen på frågan ”Anser du att Sverige bör behålla monopolförsäljning på alkohol via Systembolaget?” fördelade på kategori.

Jobbar i ölbranschen (135 svar)
Ja: 52,6%
Nej: 37,0%
Osäker: 10,4%

Ölnörd (414 svar)
Ja: 52,4%
Nej: 39,4%
Osäker: 8,2%

Allmänt ölintresserad (450 svar)
Ja: 48,4%
Nej: 45,3%
Osäker: 6,2%

Jobbar i krogbranschen (43 svar)
Ja: 30,2%
Nej: 65,1%
Osäker: 4,7%

Förbipasserande (73 svar)
Ja: 52,1%
Nej: 39,7%
Osäker: 8,2%

Siffrorna baseras på en webbenkät och vi kan därför inte garantera att någon röstat mer än en gång, även om det var begränsat till en gång per IP-adress.

Läs även Så tycker Beernews läsare om monopolet.