Så tycker Beernews läsare om monopolet

Beernews läsare vill behålla Systembolagets monopol, men marginalen är betydligt mindre än hos den övriga befolkningen.

Det var 557 personer av 1115 som valde alternativet ”ja” på frågan ”Anser du att Sverige bör behålla monopolförsäljning på alkohol via Systembolaget?” i vår enkät förra veckan. Det motsvarar nästan exakt 50 procent. Samtidigt ska sägas att många både från ja- och nejsidan förespråkar gårdsförsäljning i sina kommentarer. Så ett svarsalternativ med ja till Systembolagets monopol med undantag för gårdsförsäljning hade nog fått många svar. 

474 svarade ”nej” och övriga 84 svarade att de var osäkra när de fick samma fråga.

När Systembolaget går ut och frågar sina kunder får de ett helt annat resultat. Enligt en undersökning från 2020 säger 76 procent av de tillfrågade att de vill behålla monopolet.

Att det blir andra siffror bland våra läsare är inte så konstigt, många anser att Systembolagets sortiment är för dåligt.

– Jag tycker att Systembolaget är väldigt överskattat både sortimentmässigt i butikerna och ur folkhälsosynpunkt. Det jag vill ha finns sällan på plats i mina närmaste butiker och skulle gå att beställa även utan ett monopol, skriver en person i enkätens kommentarsfält.

Andra skulle gärna se en större tillgänglighet med privat alkoholhandel.

– Det blir ett eget projekt att ”gå på bolaget”, i stället för att bara köpa med mig några öl från mataffären när jag ändå handlar, det gör att jag oftast bunkrar både öl vin och sprit när jag är där för att slippa åka dit snart igen, vilket i sin tur gör att jag alltid har tillgång till mängder av alkohol. I mitt fall är det inte ett problem, men jag verkar inte vara den enda som handlar på det viset utifrån de jag möter på parkeringen. Jag skulle aldrig få för mig att åka till Systembolaget för att handla en eller två öl till maten.

Men även om många röstar bort monopolet så är det samtidigt alltså en hel del av dem som ändå vill behålla Systembolaget i konkurrens med andra aktörer.

– Systembolaget bör ändå vara kvar, men ej som monopol. Det går inte att få det utbudet hos en privathandlare. Jag tycker inte att vi här i Sverige ska behandlas som mindervärdiga (idiotförklarade) och få höra att vi är inkompetenta att sköta våra egna liv. Monopol tillhör det förgångna, svarar en person.

Många av de som svarat nej till monopolet hänvisar till att de vill ha gårdsförsäljning i sina kommentarer och samma sak gäller även för de flesta kommentarerna från osäkra.

– Jag anser att Systembolaget ska finnas kvar i kombination med gårdsförsäljning hos producenter. Tycker inte vi ska ha alkoholförsäljning i dagligvaruhandeln då jag tror det kan vara skadligt för folkhälsan om det blir för lättillgängligt. Dessutom tror jag det skulle försämra kvalitén och utbudet på variationen av till exempel öl. Dock tycker jag att Systembolaget ska ha öppet alla dagar i veckan, framför allt om de ligger på köpcentrum där andra butiker måste ha det. Staten ska inte bestämma när jag väljer att inhandla min alkohol.

Bland de som röstat för monopolet är utbudet en fråga som engagerar, speciellt på mindre orter.

– Utanför storstäderna kommer utbudet att minska katastrofalt utan Systembolaget. Alla handlare kommer att endast saluföra storsäljarna med undantag av några specialbutiker i de större städerna. En katastrof för Ölsverige, skriver en person.

– Jag anser inte att Systembolagets monopol hindrar mig som ölnörd nämnvärt mycket, tvärtom så uppskattar jag allt kunnande de står för. Visst behöver man tweaka på vissa saker för att göra det lättare för till exempel mindre bryggerier att få sålt sina varor och utvecklas, men att avveckla monopolet tror jag inte ett dugg på. Har varit runt en del i världen och även bott utomlands och det har verkligen inte varit varken lättare att få tag på kvalitetsöl eller större utbud där – slopat monopol är ingen garanti, svarar en annan.

Frågan i enkäten var alltså ”Anser du att Sverige bör behålla monopolförsäljning på alkohol via Systembolaget?” Här är svarsfördelningen.

Alla (1115 svar)
Ja: 50,0%
Nej: 42,5%
Osäker: 7,5%

Kvinnor (74 svar)
Ja: 62,2%
Nej: 32,4%
Osäkra: 5,4%

Män (1027 svar)
Ja: 49,4%
Nej: 42,9%
Osäkra: 7,7%

Ej angivet kön
Ja: 28,6%
Nej: 64,3%
Osäkra: 7,1%

Siffrorna baseras på en webbenkät och vi kan därför inte garantera att någon röstat mer än en gång, även om det var begränsat till en gång per IP-adress.

Läs även Bryggarna är de mest positiva till monopolet.