Britter köper allt färre öl på pubarna

Britterna lägger allt mer pengar på öl. Men valet är allt oftare att köpa ölen i butik i stället för på puben.

Britterna är väldigt starkt förknippade med sin pubkultur. Men faktum är att det under flera år sålts mindre och mindre öl på pubar och barer. I stället väljer man att köpa ölen i butiker och sedan konsumera hemma.

Under årets första sex månader steg försäljningen med 3,6 procent totalt. Uppgången av inköp i butik låg på 7,7 procent, medan intäkterna från öl på pubar och barer minskade med 1,1 procent.

Den minskningen var ändå mindre än de senaste åren, men det tror man har att göra med att fotbolls-VM innebar en tillfällig uppgång för pubarna.

En återkommande fråga i Storbritannien är skattetrycket på alkohol. I dag går cirka en tredjedel av intäkterna för en öl på puben till skattmasen. Dessutom finns en oro för att skatten ska höjas igen framöver.