”Brexit kan bli en katastrof för många”

Brexit kan bli en katastrof för många brittiska bryggerier. Det menar Cloudwaters grundare Paul Jones.

Förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU pågår för fullt och det är fortfarande mycket som är oklart när det gäller vad Brexit kommer att innebära konkret.

Även bland bryggerier finns en oro.

– Det kan bli en katastrof för många bryggerier, säger Paul Jones, en av grundarna till Cloudwater.

Han har svårt att se något positivt med att Brexit genomförs och att Storbritannien på så sätt distanserar sig från övriga Europa.

– Hur jag än tittar på Brexit så är det en röra. Exporten kan till exempel bli mer besvärlig för mikrobryggerier, och det sätter tryck på den brittiska marknaden och skapar en större konkurrens här. Ingen vet heler vad som ska gälla, vilket gö det svårt att planera för framtiden, säger Jones till Irish Times.

Han är tydlig med att Brexit inte ska påverka Cloudwaters många samarbeten med andra bryggerier och säger att deras sociala arbete inte heller ska påverkas av Brexit.

– Vi jobbar efter våra egna regler där.