Besvikelse efter dom på Systembolaget

Systembolaget kommenterar nu på domen från Patent- och Marknadsöverdomstolen idag där alkoholmonolpolet förlorade mot nätsajten Winefinder.

Hos Winefinder var det förstås glädje idag när det blev klart att företaget överklagat och vunnit mot Systembolaget i Patent- och Marknadsöverdomstolen, efter att ha överklagat en dom i Patent- och marknadsdomstolen, där resultatet blev det omvända. Målet gäller alkoholförsäljning på distans.

Malin Sandqvist, chef Bolag & Samhälle, på Systembolaget kommenterar domen.

”Idag kom domen i Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD som slår fast att danska Winefinders försäljning online med leverans av alkohol till konsumenter i Sverige inte utgör detaljhandel i Sverige.

PMÖD är tydliga med att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol i Sverige och att Winefinder inte bedriver detaljhandel i Sverige, utan försäljning i Danmark.

Systembolaget valde att stämma Winefinder för att få klarhet i vad som gäller för gränsöverskridande alkoholförsäljning med leverans och marknadsföring till konsumenter i Sverige. PMÖD finner att det inte är visat att Winefinder bedrivit försäljning i Sverige av alkoholdrycker till privatpersoner i strid med alkohollagen.

Vi är besvikna på utgången. Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen. Vi ska nu ta ställning till hur vi vill gå vidare.”