Alkoholreklam bort från sociala media?

Ett förbud mot alkoholreklam i sociala media. Det föreslås i en utredning som under måndagen lämnades till den svenska regeringen.

Sverige har tuffare regler mot alkoholreklam än många andra länder. Det är till exempel förbjudet med alkoholreklam i tv, ett förbud som kringgås av att flera stora tv-kanaler som sänder progem i Sverige inte har sina säten i Sverige.
Nu föreslås det bli förbud mot alkoholreklam även i sociala media. En utredning har tittat på hur man framför allt ska skydda yngre personer från alkoholreklam.
– Barn och unga ska inte utsättas för alkoholreklam. När tekniken och utvecklingen går framåt måste politiken och lagstiftningen hänga med. Jag är därför glad över konkreta förslag, säger socialminister Annika Strandhäll (s) i en kommentar på regeringen hemsida.
Förslaget innebär att det blir förbjudet att annonsera för alkoholdrycker och alkoholhaltiga preparat (till exempel alkoglassar) i sociala medier. Utredningens förslag skickas nu på remiss för att ta del av fler synpunkter på hur barn och unga bäst skyddas från alkoholreklam.
Överträdelser ska behandlas på samma sätt som när det gäller radio och tv. Där finns i dag en marknadsstörningsavgift. Vid grova överträdelser kan det bli böter på upp till hela tio miljoner kronor.
Utredningen har gjorts efter att alkoholreklamen i sociala media ökat under senare år. Man pekar på forskning som visar att exponering för alkoholreklam ökar ungas konsumtionsmönster. Det konstateras också i dag att reglerna för tv och för sociala media är olika.
Efter remissrundan kommer beslut i frågan. Om förändringen blir verklighet föreslås den gälla från 1 september 2019.