Carlsberg satsar på unga klimatforskare

Carlsberg satsar ännu mer på forskning kring klimatet. Nu bildar man en grupp med unga forkskare som ska jobba med problemen.

Det är inför World Economic Forum i Davos, som inleds på tisdag, som Carlsberg Group sjösätter ett initiativ för unga klimatforskare som syftar till att ta itu med några av världens stora utmaningar kring klimatförändringar och vattenbrist. Gruppen lanseras med en jobbannons som har rubriken: “The best job for the world. Probably”.

Carlsbergkoncernen letar just nu efter världens mest begåvade unga forskare som ska ingå i en grupp av experter, som leds av Carlsberg Research Laboratory.

Forskargruppen är en möjlighet för unga forskare att utveckla spännande nya projekt som sätter nya industristandarder för vetenskapsbaserad och partnerskapsdriven hållbarhetsforskning för en bättre morgondag.

”Carlsberg Young Scientists Community” ska utveckla innovativa lösningar för några av världens mest angelägna utmaningar och bidra till att fullfölja Carlsbergs ambitiösa hållbarhetsprogram – Together Towards Zero. Gruppen kommer att fokusera på Carlsbergkoncernens ambitioner att uppnå noll kolldioxidavtryck och noll vattenspill.

– Partnerskap och vetenskap är avgörande för att ta itu med världens globala klimatutmaningar. Med gruppen för unga forskare fortsätter vi vår historia av vetenskap och innovation för att ta itu med dessa utmaningar och uppnå våra långsiktiga hållbarhetsmål, säger Carlsbergs koncernchef Cees ’t Hart.

Carlsberg Research Laboratory ligger bakom innovationer som pH-skalan, renad jäst och klimattolerant korn. Den nya kommer att ha tillgång till den globala värdekedjan och expertisen i Carlsbergkoncernen, samt möjligheter att testa nya lösningar i stor skala.