Alkoholinköpen ökade mest under förra året

2020 ökade alkoholförsäljningar mest. Under de tre första kvartalen i år var det andra saker som prioriterades mer. Foto: Pressbild/Genrebild

Glöm kläder, skor och restaurangbesök. Det är främst alkohol som svensken lagt pengar på under pandemins första år.

När restriktioner och smittrisker gjorde att svenskarna höll sig hemma i högre grad under 2020 minskade konsumtionen generellt kraftigt. Bland annat drabbades konsumtion i Sverige och utlandet, hotell- och restaurang samt kläder och skor av minskad efterfrågan.

Det fanns dock branscher gynnades under året och mest av allt gynnades alkohol och tobak, som ökade med 5,4 procent 2020.

Under de tre första kvartalen 2021 har det skett en omsvängning och alkohol är inte längre i topp. Nu är det i stället konsumtion utomlands, hälso- och sjukvård, transporter, fritid, underhållning och kultur samt möbler, hushållsartiklar och underhåll som ökat mest.

Hotell- och restaurangbesöken och konsumtion i utlandet ligger fortfarande under nivåerna som gällde före pandemin.

– Pandemin har präglat mycket av 2021. Det har rått olika former av begränsningar kring resor till andra länder och många har arbetat och studerat hemifrån under de tre första kvartalen, säger konsumtionsforskare Ulrika Holmberg på Centrum för konsumtionsforskning och redaktör för Konsumtionsrapporten 2021.

Nya restriktioner kan få olika konsekvenser vad gäller konsumtion, menar hon.

– Det beror lite på vilka restriktionerna blir och hur det påverkar hur många som samtidigt får vistas på olika platser. Alla besöksintensiva verksamheter såsom resor, restauranger, butiker påverkas mycket av om antal personer begränsas. Men konsumtion och inköp på nätet kan få ytterligare ett uppsving.

Läs om rapporten från Göteborgs Universitet här.