AGM: Alkoholbranschen den mest seriösa

Mattias Grundström. Foto: Ronny Karlsson

– Alkoholbranschen är det mest seriösa som jag jobbat med. Företagen är skötsamma och kunskapsnivån är hög, det säger Mattias Grundström efter ha jobbat som Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, i tio år.

AGM bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige och startades av Sveriges Bryggerier tillsammans med Sprit- & Vinleverantörernas förening 2006, fem år innan Grundström kom in i bilden. Men under de tio år som han har varit med har han sett stora förändringar vad gäller alkoholreklam.

– De första åren tittade man mycket på tidningsreklam och så småningom e-postutskick. Då sågs reklamen som mer av en investering, i dag har de flesta varumärken sina egna konton i sociala media till jämförelsevis väldigt låg kostnad, säger Grundström i ett pressmeddelande från Sveriges Bryggerier och tillägger han har är väldigt nöjd med hur alkoholbranschen sköter sina konton på sociala media. 

– Svenska företag följer de regler och lagar som finns i väldigt stor utsträckning. Det görs väldigt många mycket mer reklam i dag och ändå har anmälningarna gått ner, och även den totala alkoholkonsumtionen har gått ner. Den här branschen vill göra rätt och vara ansvarsfull och det märks.

En del i arbetet är att sprida kunskap och utbilda medlemmarna i såväl Sveriges Bryggerier som Sprit- & Vinleverantörernas förening.

– Vi har lyckats med att presentera reglerna så att medlemmarna förstår och accepterar vad som gäller. Medlemmarna kan också ringa och fråga om aktuella situationer som uppstår vilket gör att vårt preventiva arbeta har varit väldigt framgångsrikt.

Att AGM fyller 15 år ska uppmärksammas på olika sätt och för Mattias Grundström fortsätter det förebyggande arbetet. Och mycket handlar om att alla ska göra rätt i sociala medier. 

– Många producenter har också privata konton och lagen är tydlig med att man inte får agera annorlunda där. Det svåra är många gånger att avgöra vad som är information och vad som är reklam, menar Grundström.