40 uteserveringar fick kritik i Göteborg

Hela 40 uteserveringar fick anmärkningar i Göteborg i helgen. Foto: Montage.

90 uteserveringar kontrollerades. 40 fick minst en anmärkning. Så såg det ut i Göteborg i helgen.

Återigen var Göteborgs Stadi helgen ute för att göra en kontroll av de uteserveringar som var öppna. Hela 40 av 90 fick någon form av anmärkning vid inspektion.
Till största delen handlade det om mindre åtgärder som kunde genomföras medan kontrollanterna var på plats, men i tio fall var problemen tillräckliga för att de ska följas upp. I ett fall förs nu en diskussion med smittskyddsläkaren i Västra Götaland, som har befogenhet att stänga krogar som slarvar.
Men hela skulden ska inte läggas på krögarna.
– Det är också många verksamhetsutövare som upplever att det är svårt att få gästerna att hålla avstånd. Många sällskap flyttar själva bord närmare varandra och sitter tätt. Där måste alla ta ett större ansvar, säger Angelica Winter, avdelningschef livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.
I de allra flesta fallen där det var problem handlar det om någon eller några av följande punkter.
• Avsaknad av skylt eller anslag med info om att hålla avstånd.

• Trängsel fram för allt på grund av möbleringen och på uteserveringarna.

• Svårigheter att hinna med att hålla koll på gästerna på uteserveringen eftersom verksamheten har fått permittera och säga upp folk så att det inte är full personalstyrka.
• Tät dukning inom sällskap.

Av de fyra uteställen som anmäldes till smittskyddsläkaren i förra veckan, har tre nu fått klartecken att fortsätta ta öppet. I det fjärde fallet förs en fortsatt dikussion.