Stipendiater får lära sig mer om bryggning

Tomi Kivimäki och Robin Rundqvist får fina pengar till utbildning. Foto: Pressbilder.

Frans Heiss var bryggare på 1800-talet, men hans namn lever vidare i ett stipendium från en fond. Nu är årets pristagare utsedda.

Sveriges Bryggerier står bakom dessa utbildningsstipendier genom Franz Heiss fond. Vårens två lyckliga stipendiater är Robin Rundqvist, Gotlands Bryggeri, och Tomi Kivimäki, hembryggare.
Robin Rundqvist från Gotlands Bryggeri belönas med Stora Franz Heiss stipendiet på 50 000 kronor. Han ingår i en liten arbetsgrupp som får hjälpas åt på alla områden. Från och med juni har Robin fått ett vikariat som tillfällig produktutvecklare, vilket innebär bl a att ta fram recept för nya produkter, svara på offerter till Systembolaget samt sköta all veckoplanering för bryggarlaget. Robins ambition är att vidareutbilda sig till bryggmästare.
Ett första steg är att Robin kommer att studera Applied microbiology på VLB Berlin. Utbildningen omfattar teoretisk och praktisk kunskap om mikrobiologi relevant inom bryggeriverksamhet samt mikrobiologisk kunskap inriktad på mältning.
– Personligen kommer den utökade kompetensen från utbildningen ge mig ökat självförtroende i kvalitetsarbetet på bryggeriet, både i nuvarande uppgifter och i nya metoder jag kan ta med mig från kursen, förklarar Robin.

Robin beviljas stipendiet eftersom han brinner för att dela med sig av sin nuvarande och framtida kunskap till kollegor såväl som hembryggare och ölentusiaster som finns runt om i världen och på så vis vidareutveckla svensk bryggerikultur.
Lilla Franz Heiss stipendiet på 25 000 kronor går till Tomi Kivimäki som idag är brevbärare och hembryggare och planerar att gå Bryggeriteknikutbildningen i Ludvika efter sommaren.

– För min del kommer utbildningen tillföra värdefull kunskap men också en fin möjlighet till att knyta kontakt med andra personer aktiva inom branschen, både studenter och yrkesverksamma inom bryggerinäringen. Kunskapen från utbildningen kommer tillföra en stabil grund att stå på för att kunna arbeta mot ett eget framtida bryggeri. Min förhoppning är att successivt kunna utveckla kulturen kring hantverksöl I Mälardalen, förklarar Tomi.

Franz Heiss d.ä. föddes 1838 i Bayern och dog 1898 i Stockholm. Han var bryggare och industriman, bland annat delägare i Hamburgerbryggeriet och en av initiativtagarna till AB Stockholms Bryggerier. Franz Heiss fond bildades 1937, 39 år efter hans död. Det var hans son, Franz Paul d.y. som också var bryggare, som lät instifta fonden. Fondens medel ska användas till studiehjälp åt svenska bryggerielever och bryggmästare samt till understöd åt behövande medlemmar av Svenska Bryggareföreningen.
Under hösten kommer nya chanser att söka pengar ur fonden.