S-politiker vill se ändrad alkoholskatt

S-politikerna Petter Löberg, Patrik Björk och Joakim Järrebring vill se en förändring av den svenska ölskatten. Detta för att skapa förutsättningar för en bättre ekonomi i företagen. Foto: Montage.

Oppositionspolitiker har redan föreslagit det. Men nu vill även tre socialdemokratiska riksdagsledamöter se en differentierad alkoholskatt i Sverige.

Frågan om differentierad alkoholskatt har tidigare varit upp i riksdagen. Flera oppositionspolitiker tog upp frågan i våras men finansminister Magdalena Andersson (S) var då tydlig med att någon inte ville se en förändring.
– Så långt det är möjligt är den svenska alkoholbeskattningen kopplad till en varas alkoholinnehåll, snarare än vem som har producerat den. Öl med en viss mängd alkohol har samma skadeverkningar oavsett om det är ett stort eller litet bryggeri som har producerat den. En lägre beskattning med anledning av att alkoholen produceras av mindre aktörer skulle därmed innebära ett avsteg från den svenska alkoholpolitiken, skriver Andersson i sitt svar, sade Andersson då.

Men nu har tre av Anderssons partikamrater skrivit en motion där man kräver en översyn av alkoholskatten, för att kunna underlätta för de mindre bryggerierna.

– Av den totala mängden alkohol som säljs på̊ Systembolaget kommer endast 1,0 procent från svenska hantverksbryggerier. Förklaringen till att de svenska hantverksbryggerierna inte når större marknadsandelar är den mycket hårda och snedvridna konkurrensen på̊ ölmarknaden. Ölmarknader, globalt och nationellt, karaktäriseras av stordrifts- och samordningsfördelar, skriver trion Patrik Björk, Joakim Järrebring och Petter Löberg i en motion till riksdagen.

De tre S-politikerna menar att en skatteförändring skulle leda till fler jobb och en större chans för mindre bryggerier att utveckla sina företag.

– En sådan reform skulle skapa bättre förutsättningar för småbryggerier, som ligger utspridda över hela landet och inte sällan på landsbygd och små orter att kunna anställa en eller ett par personer och bidrar därmed till att hela landet kan växa.