Christian redo för det nya bryggverket

BRYGGARENKÄTEN

Christian Figved på AKiA Brygghus ser fram emot att brygga på större bryggverk under 2019. Det och mer berättar han om i vår enkätserie.

1. Vad var det bästa som hände för ditt bryggeri under 2018?

– Nyemission. Fler delägare som delar samma intresse, både som ambassadörer och hjälpande händer.

2. Hur mycket öl bryggde ni under 2018 och hur mycket räknar ni med att brygga under 2019?

– Cirka 10 000 liter, och jag räknar med att dubbla det under 2019.

3. Vilket bryggeri tycker du är bäst i Sverige? Motivera.

– Stigbergets. Trots sin mycket kraftiga volymökning, behåller de sin höga kvalité.

4. Vad tror du blir den största utmaningen för svensk öl generellt under 2019?

– Bibehållen kvalité när det blir fler aktörer i Sverige och Europa. Bra öl oavsett typ av öl kommer alltid folk att vilja dricka. Här ligger ju Sverige i nuläget i framkant.

5. Vilket blir ditt bryggeris största projekt under 2019?

– Att driftsätta vårt nya bryggeri.

6. Vem i hela världen skulle du helst vilja dricka en öl tillsammans med? Varför?

– Någon med åsikter typ Olof Palme, eller människan på gatan. Livet går ut på att ge och få erfarenhet via möten med medmänniskor. Detta vore perfekt över en god öl!