18 krogar vid Andra Långgatan anmäls

Anders Westgerd är upprörd över hur många uteserveringar inte alls är byggda för att passa funktionshindrade personer. Foto: Ronny Karlsson.

18 uteserveringar kring Andra Långgatan anmäls till Göteborgs Stad. Detta efter att de inte lever upp till de krav som ställs för att kunna välkomna funktionsnedsatta personer.

 

Det är Anders Westgerd, verksamhetsledare för GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, som står bakom anmälningarna. Detta efter att bland annat han granskat tillgängligheten på uteserveringar längs Andra Långgatan.

– Det är staden som delar ut tillstånd och som är tillsynsmyndighet. Det finns inga andra grupper i samhället som skulle finna sig i att bara kunna gå till fem av 23 ställen, säger Westgerd.

23 uteserveringar kontrollerades alltså, och av de fem som fick godkänt var det några som vara nära att inte klara sig.

– Det är fullständigt odugligt, och du känner dig inte alls välkommen som funktionsnedsatt, allra minst om du har rullstol. Det här drabbar ju inte bara oss utan även våra anhöriga och våra vänner, säger Westgerd.

Han säger att GIL gjort liknande kontroller sedan 2014, men fortfarande har inget hänt.

– Det blir tragikomiskt när Göteborgs Stad samtidigt pratar om att bland annat satsa på uteserveringar längs marken. Jag har varit med och diskuterat det här och politikerna säger att det är för jävligt. Sedan händer ingenting i alla fall.

Westgerd menar att det på vissa platser inte ens går att ta sig in med en rullstol, och än mindre få plats vid ett bord.

Även om kommunen ansvarar för tillstånden, så är det krogföretagen som bygger uteserveringarna. Även där är det svårt att nå fram.

– Krögarna är många gånger oförstående och en del blir till och med förbannade. En del säger att de inte ens har tänkt tanken på att vi inte kan komma in.

Nu återstår att se om det blir några förändringar, Anders Westgerd hoppas att hans anmälningar ska leda till att de här uteserveringarna granskas och åtgärdas.

De 23 uteserveringar som testades ligger längs med eller i nära anslutning till Andra Långgatan i Göteborg.