100 nya jobb – nu ska krögare få ersättning

Med 100 nya anställda ska Tillväxtverket bli bättre på att betala ut pandemipengar till bland annat krogar som har rätt till ersättning. Foto: Montage.

Väntetiderna på ersättning i pandemitider har varit så lång att flera krögare fått lägga ner i väntan på pengar. Men Tillväxtverket lovar snabbare hantering med 100 nya anställda.

 

Kritiken mot Tillväxtverket har varit hård i pandemitider. Många företagare, däribland många krögare och barägare, har sökt om bland annat omställningsstöd för att klara krisen.

Men pengarna har dröjt, alldeles för länge menar många.

Nu har Tillväxtverket svarat på kritiken. I ett antal mailsvar till sajten Besöksliv ger man sin syn på läget.

– Vi beklagar att en del företag har fått vänta på besked, det är vår första prioritet att korta våra handläggningstider. Vi har vidtagit flera åtgärder under våren och sommaren för att förstärka organisationen genom ökad bemanning, processförbättringar och automatisering för att korta handläggningstiderna. Under maj och juni–juli anställdes ett hundratal nya medarbetare och vi fortsätter att anställa under hösten, skriver verket bland annat.

En av frågorna som retat upp krögarna och dessutom förlängt handläggningstiderna, är det krav som regeringen ställt på att inga pengar ska gå till krogar som har kriminella kontakter. De kontrollerna har gjort handläggningstiden längre.

– Den tillfälliga lagstiftningen för stödet 2021 ställer också krav på fler kontroller, vilket försvårat möjligheten till en digitaliserad ärendeprocess och har inneburit att Tillväxtverket behöver arbeta med mer individuella, och därmed mer tidskrävande, bedömningar.

Man uppmanar nu alla sökande att fylla i alla papper rätt för att hjälpa till med att hålla nere handläggningstiderna.

– Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar i stödet 2021 är sex veckor och för slutavstämningar är den tre veckor. Företagen kan vänta sig en relativt kort handläggningstid – elva dagar – om ansökan är komplett och korrekt ifylld, vilket är den absolut viktigaste åtgärden för en snabb handläggning, skriver Tillväxtverket.