BRYGGARENKÄTEN

Sofia ser fram emot nytt tap room

Ökad produktion och nytt taproom. Det är två saker som Sofia Bergqvist på Sälens Fjällbryggeri ser fram emot under 2019. Här är alla hennes enkätsvar.