Smugglad alkohol blir vanligare bland unga

Unga dricker betydligt mindre alkohol från Systembolaget. Men när det gäller insmugglad alkohol har konsumtionen inte minskat alls.

Det är en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som visar att smugglad alkohol står för en allt större del av ungdomars konsumtion av alkohol.

– Det kan vara så att smugglad alkohol har blivit relativt sett mer tillgänglig och att det därför har skett en förskjutning, säger Björn Trolldal på CAN till sajten Accent.

Mätningen har gjorts bland elever i årskurs nio samt elever som går andra året på gymnasiet. Trolldal tror att det finns flera anledningar till att smuggelsprit växer i andel.

– Det kan också vara så att de satsningar som görs för att förmå unga att dricka mindre når dem som dricker alkohol från Systembolaget, men inte dem som köper smugglat.

Det är till och med så att andelen smuggelsprit är större hos skolelever än hos den svenska befolkningen i stort. En hel del av försäljningen av smuggelsprit går alltså till personer som inte är myndiga.

– I den här åldersgruppen är förstås all alkohol langad och inköpt av äldre personer. Men det faktum att andelen smugglat inte minskar och alltså nu utgör en större andel bland unga, är bekymmersamt. Det vore önskvärt med mer riktade insatser för att försöka stävja den illegala försäljningen till unga, säger Björn Trolldal till Accent.

Läs hela artikeln här.