Tronskifte – de säljer mest på Systembolaget

Det skedde ett trendbrott när det gäller att sälja mest öl på Systembolaget i fjol. Carlsbergs dominans bröts nämligen av Spendrups som nu säljer mest öl av alla.

Under de senaste åren har Carlsberg varit det företag som sålt mest öl i Sverige. I den totala sammanställningen, där man räknar in både egenbryggd och importerad öl, har Carlsberg haft en marginal till Spendrups under ett flertal år.

Men i år svängde pendeln över till Spendrups fördel. Man sålde öl för drygt 2,3 miljarder kronor och det var en ökning med drygt tolv procent. Samtidigt tappade Carlsberg drygt åtta procent av intäkterna jämfört med 2017 och stannade på drygt 2,1 miljarder kronor.

Den stora anledningen till förändringen är att en del ökmärken inte längre säljs via Carlsberg. I stället är det AB InBev Sweden, tidigare Humulus, som står för försäljningen av öl dom Budweiser, Corona och Leffe.

Räknat i liter sålde Spendrups 64,1 miljoner liter öl på Systembolaget i fjol, medan Carlsberg sålde 62,9 miljoner liter.

Bakom de båda giganterna är det Åbro, Kopparbergs och importören Galatea som säljer mest öl räknat i kronor.

Så här ser det ut för de tio företag som sålt öl för mest pengar på Systembolaget under 2018. Siffrorna anges i miljoner kronor och inom parentes ses skillnaden i procent jämfört med 2017.

1. Spendrups 2 314,6 (+12,4)

2. Carlsberg 2 136,5 (-8,3)

3. Åbro Bryggeri 1 164,5 (+4,5)

4. Kopparbergs 759,0 (8,6)

5. Galatea 694,9 (7,7)

6. Krönleins 330,9 (6,5)

7. Humulus 260,8 (-)

8. GL Brands 200,0 (+0,7)

9. Multibev 174,0 (80,5)

10 Oppigårds 116,3 (+2,2)