Träningsmänniskor dricker mer alkohol

En ny undersökning visar att god kondition kan kopplas till högre alkoholkonsumtion. Foto: Pixabay

Vältränade människor dricker mer alkohol visar en ny undersökning. Men det kanske inte är ett problem.

För även om de som tränar regelbundet dricker mer så är det mindre troligt att de ska bli problemdrickare.

Det visar en ny undersökning från Cooper Clinic i Dallas. I den har 38 000 friska personer från 20 till 86 år undersökts och det visar sig alltså att det finns ett samband mellan träning och alkoholvanor.

Enligt The Drink Business visar resultaten att kvinnor i måttlig till god kondition ofta hade högre alkoholkonsumtion än andra kvinnor. Det samma gällde för män.

Dessutom visade det sig att män som drack mycket men var i god kondition kunde relateras till en lägre frekvens av alkoholberoende, enligt undersökningen.

”De här männen hade 45,7, 41,7 respektive 34,9 procent av kliniskt relevanta alkoholproblem för låg, måttlig respektive god kondition”, säger man i undersökningen.

Personernas kondition mättes med ett utmattningsprov på löpband.

Läs mer här.