Systembolaget – hur fungerar det år 2030?

Hur fungerar det på Systembolaget år 2030? Det är en av frågorna som ska diskuteras under Almedalsveckan på Gotland.

Almedalen har blivit en självklar mötesplats under sommaren för politiker, andra makthavare, journalister och marknadsförare. När det dessutom är valår lär diskussionerna bli intensiva i jakten på nya röster.

Alkoholpolitik har diskuterats en hel del i den vanliga debatten under det senaste året, men det finns inga officiella punkter som tar upp till exempel gårdsförsäljning eller gränshandel.

Men det blir en del alkoholpolitik trots det. Redan i dag kommer det genomföras ett seminarium som handlar om Systembolaget i framtiden. Det genomförs på Clarion Hotel Wisby.

Ämnet är satt för att diskutera hur Systembolaget ska se ut år 2030. Frågor som då blir intressant är hållbarhet och närproducerat.

Antalet bryggerier växer ständigt och det kommer att behöva kunna hanteras i framtiden och dessutom växer det upp en ny generation med andra krav på alkohol.

Man kommer också att diskutera hur Systembolagets samhällsuppdrag ska se ut i framtiden.

I seminariet deltar:

Ulf Sjödin, sortimentschef, Systembolaget.

Karin Berntsson, dryckesutbildare Carlsberg.

Andreas Grube, vinjournalist.

Jonas Arnberg, vd HUI.

Yasmine Larsson (S), socialutskottet.

Anders W Jonsson (C), socialutskottet.

Ett annat seminarium genomförs på onsdag och handlar om alkohobranschens klimatinitiativ som handlar om hur man jobbar klimatsmart i framtiden. Det genomförs på Gotlands Museum.

Deltagare i det seminariet:

Anna De Geer, VD, SVL.

Katarina Sundberg, Kanslichef, Delegationen Agenda 2030.

Erika Danckwardt-Lillieström, Kommunikationschef, Sveriges Bryggerier.

Sara Norell Murberger, Avdelningschef inköp och sortiment , Systembolaget.

Karin Brynell, VD, Svensk Dagligvaruhandel.

Katarina Ladenfors, Advokat och partner, MarLaw advokatbyrå.

Nina Ekelund, moderator, Generalsekreterare, Hagainitiativet.

På tisdag genomförs dessutom seminariet Prata Om Alkohol, som tar upp ungdomars attityd till alkohol och hur man arbetar med at förändra ungas inställning till alkohol.