Svårt hitta positiva effekter av alkohol

Det finns många rapporter om alkohol och hälsa. För forskaren Sven Andreasson är det svårt att hitta ett enda exempel där hälsan påverkas positivt av alkohol.

Med jämna mellanrum presenteras det rapporter som pekar på att måttliga mängder alkohol är bra för kroppen. Det kan handla om hjärtat, om blodtryck och om diabetes.

Men för Sven Andreasson, alkoholläkare, forskare och professor i socialmedicin, är det svårt att hitta positiva effekter.

– Slutsatsen idag är att måttligt drickande snarare är en indikator på bra hälsa, än en förklaring till den goda hälsan, säger han i en intervju på Systembolagets hemsida.

Andreasson menar att det med olika forskarmetoder går att komma fram till olika resultat. Två stora undersökningar anser han bevisar att alkohol inte har positiva effekter.

– Det verkar snarast vara tvärtom, att alkohol även i måttlig mängd är en risk. Den är liten om man dricker lite, den ökar ju mer man dricker, säger han.

Här är Andreassons syn på några olika påstående om alkohol och hälsa.

Ett glas vin om dagen kan skydda hjärtat för äldre personer:

– Utifrån den senaste forskningen är det svårt att säga att det finns en skyddande effekt ens för dem. Det betyder inte att de måste sluta dricka, men det skyddar inte hjärtat.

Måttlig konsumtion av alkohol kan hålla nere blodtrycket:

– Blodtrycket ökar även vid måttlig konsumtion, enligt den nya brittiska studien, vilket också stöds av det stora flertalet av tidigare studier.

Lite alkohol kan förebygga typ 2-diabetes:

– Även sådana resultat är ifrågasatta idag. Däremot är forskningsvärlden ense om att en högre alkoholkonsumtion alltid ökar risken för diabetes.

Måttliga mängder alkohol motverkar demens och är bra för minnet:

– De senaste studierna talar snarast för motsatsen. Hjärnan krymper med åldern och den krymper mer för de som dricker mycket alkohol.

Kan alkoholen påverka kolesterolhalten?

– Alkohol höjer nivån på det goda kolesterolet, men studier de senaste åren har visat att detta inte påverkar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

Frågan är då om man helt bör undvika alkohol?

– Nja, alkohol är generellt sett inget stort hälsoproblem i mindre mängder, men det främjar inte hälsan. Det är som feta såser och goda efterrätter. Det är tråkigt att avstå till hundra procent och något man kan unna sig, men det är inte bra att äta för mycket och för ofta. Läkare bör därför inte rekommendera alkohol.

Här kan du läsa hela intervjun.