Småbryggerier vill halvera skatten på öl

Johan Håkansson på Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och Ängöl i Kalmar. Foto: Peter Lindh

Sänk skatten på hantverksöl till hälften! Det är budskapet till politikerna från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.

I ett upprop bjuder föreningen in politiker och media till uppemot 20 bryggerier i Sverige. Man kommer då att presentera en rapport som föreningen tagit fram om läget i Sverige kontra övriga EU vad gäller alkoholskatt för småbryggerier.

– Vi påvisar hur det ser ut i andra länder, där de flesta EU-länderna utnyttjar direktiv som tillåter lägre skatt för små bryggerier, säger Johan Håkansson på Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och Ängöl i Kalmar.

– Det är bara Sverige och Italien som inte använder det undantaget.

Målet för föreningen är att halvera skatten på alkohol från drygt 2 kronor per procent och liter öl idag till 1 krona.

– De flesta småbryggerier drivs av entusiaster och ofta oavlönat. I en undersökning som vi har gjort med våra medlemmar visar att de främst skulle utnyttja skattelättnaden till investeringar i utrustning och personal. Personal är en bristresurs idag, säger Johan Håkansson.

– Det här är något vi tror på. Hantverksbryggerier är uteslutande småföretag, och många av finns i glesbygden. Så det är en satsning på småföretagande i glesbygd också.

Skattesänkningen skulle enligt Håkansson gälla främst för bryggerier med en årsproduktion under 500 000 liter och sen successivt fasas ut upp till en produktion på sex miljoner liter. Och den skulle bara gälla oberoende bryggerier, inte småbryggerier ägda av stora bryggerier.

– Politiker pratar gärna om gårdsförsäljning, men om vi får dem att inse möjligheterna så tror vi att denna fråga skulle vara lättare att få igenom eftersom den inte hotar Systembolaget.

Rapporten presenteras i sin helhet den 18 november på medlemsbryggerier runt om i Sverige.

– Det kommer att dyka upp politiker, det är 16 platser i landet nu och jag tror att det kan bli 20 innan vi är klara. Vi har lagt det på en måndag för att de flesta är kvar på hemorten då.

Onsdagen samma vecka kommer ett seminarium att hållas i Riksdagen i Stockholm.

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier har 40 bryggerier som medlemmar.