Sex till sjukhus efter läcka på bryggeri

Sex personer fick föras till sjukhus efter att ammoniak läckt ut på ett bryggeri.

Det var i Fort Collins, Colorado, som olyckan var framme dagarna före jul. AB InBevs stora bryggerianläggning som det började att läcka ammoniak från bryggeriets förpackningsavdelning och man fick kalla på brandkåren och ambulans.

Läckan var så allvarlig att en obehaglig doft spred sig över staden och sex personer fick föras till sjukhus. Två av dom var allvarligare drabbade och tvingades åka ambulans.

Brandmän tillsammans med bryggeriarbetare lyckades få stopp på läckan inom en timma och det var aldrig någon fara för personer som befanns sig utanför bryggeriet. Det är oklart hur pass skadade de sex personerna blev av utsläppet.