Så stöttar öldrickare bryggerier i Europa

Intresset för att stötta små bryggerier i kristider är stort. Foto: Pixabay.

Nästan 60 procent av de europeiska öldrickarna har stöttat små bryggerier mer under våren. Ännu fler tänker göra det längre fram. Det visar en ny undersökning.

Det är European Beer Consumers Union, där bland annat Svenska Ölfrämjandet ingår, som gjort en enkätundersökning om ölvanor i corona-tider. Total svarade 1667 personer från 26 olika länder på frågorna och det visade sig att stödet för små bryggerier har varit stort. Trots att de flesta länderna utom Sverige haft barer stängda så bar öldrickarna valt att stötta små bryggeri mer än vanligt.

Ännu fler säger dessutom att de tänker större små bryggerier i framtiden. Det ska konstateras att 667 av deltagarna var från de brittiska öarna, så därför är synpunkterna därifrån överrepresenterade i enkäten.

Så här svarade man angående att stötta små bryggerier.

Stöttar du lokala bryggerier mer under pandemin?

Mycket mindre: 7,0 %

Mindre: 5,3 %

Lite mindre: 5,6 %

Ungefär samma: 22,4 %

Lite mer: 20,3 %

Mer: 23,2 %

Mycket mer: 15,1 %

58,6 procent av deltagarna har alltså medvetet valt öl från mindre bryggerier under corona-epidemin för att visa sitt stöd.

Kommer du att fortsätta ge ditt stöd till små bryggerier efter pandemin?

Mycket mindre: 3,0 %

Mindre: 2,7 %

Lite mindre: 5,2 %

Ungefär samma: 18,3 %

Lite mer: 22,4 %

Mer: 20,6 %

Mycket mer: 27,8 %.

Ännu fler är alltså intresserade av att ge ökat stöd till små bryggerier efter att krisen är över.

Hela undersökningen kan du se här.