Så påverkas du av att dricka öl

Hur påverkas du av alkohol? Ja redan tidigt påverkas din självbild och dina reflexer.

Det är CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som gjort en sammanställning på hur olika nivåer av berusning påverkar dig. Vid en låg nivå kan man tycka att förändringarna är positiva, men sedan går det ganska snabbt utför.

Här kan du se hur människor påverkas vid olika nivåer av berusning.

0,2 promille

De flesta upplever här en avspänningseffekt och minskad grad av självkritik. Här går gränsen för rattfylleri.

0,5 promille

Här känner sig de flesta upprymda, vågar mer och släpper på hämningar. Andra effekter är långsammare reflexer och minskad precision i rörelser. Vid denna nivå har omdömet börjat att grumlas och förmågan att ta in information är försämrad.

0,8 promille

Vid denna nivå har de flesta människorna börjat lukta alkohol. De flesta ser sämre och är högljudda och yviga i sina rörelser. Många känner sig överdrivet självsäkra.

1 promille

Vid denna nivå talar de flesta människor sluddrigt och har en nedsatt förmåga att kontrollera muskler och känslor. Här går gränsen för grovt rattfylleri.

1,5 promille

Vid nivåer över 1,5 promille får de flesta människor svårt att hålla balansen. Det är vanligt med känsloutbrott och illamående.

2 promille

Här ser de flesta människor dubbelt. De har svårt att prata och att gå upprätt.

3 promille

En människa som har 3 promille alkohol i blodet har svårt att uppfatta vad som händer och är på gränsen till medvetslöshet.

4 promille

Medvetslöshet. Andningen är långsam och här finns risk att dö av alkoholförgiftning.

Personer som under lång tid har druckit mycket alkohol påverkas annorlunda. I de flesta fall klarar man alkoholnivåerna bättre än vad som beskrivs här ovan.