Så mycket alkohol dricks i corona-tider

Svenskarna har inte druckit mer alkohol under våren när corona-viruses har härjat. Foto: Pixabay.

Färre inköp. Men lika hög konsumtion. Så har det sett ut när det gäller svenskarnas relation till alkohol i corona-tider.

 

Det är CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som står bakom den statistik som presenterats för hur svenskarna hanterar alkohol i corona-tider.

Det är preliminära resultat från den årliga undersökning som görs med 18 000 deltagande personer som visar att vi inte druckit mer under våren.

– Vi ser inte någon ökad alkoholkonsumtion under coronapandemin jämfört med samma period förra året, säger Björn Trolldal på CAN.

Under mars och april i år sjönk den totala anskaffningen av alkohol med 7 procent jämfört med samma period förra året.

– Det är framförallt resandeinförseln och försäljningen på restauranger som har minskat, samtidigt som Systembolagets försäljning ökade, säger Björn Trolldal vidare, 

På frågor om hur mycket de intervjuade personerna har druckit under mars och april i år framgår det att konsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader förra året.

– De minskade köpen och införseln verkar ännu inte ha påverkat själva konsumtionen av alkohol i befolkningen. Det skulle kunna förklaras av att konsumenterna i större utsträckning använder drycker som har sparats från tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor.