Så många bryggerier är hotade i USA

Nästan hälften av USA:s bryggerier kan försvinna inom tre månader. Bilden är från Russian Rivers taproom i Kalifornien. Foto: Ronny Karlsson,

Nästan hälften av USA:s bryggerier riskerar att försvinna inom tre månader. Det visar en ny undersökning av Brewers Association.

Den amerikanska bryggarorganisationen har gjort en enkät och framtiden ser allt annat än ljus ut för amerikansk craft beer. 455 bryggerier har svarat på enkäten och 46 procent svarar att de tror att deras verksamhet bara överlever mellan en och tre månader i dagens läge.

 I USA har barer och taprooms stängts ner, och det är endast försäljning för take away som gäller. Dessutom har de olika delstaterna olika regler, vilket påverkar hur framtiden ser ut för bryggerierna.

Det finns i dag ungefär 8150 bryggerier. I USA, och det skulle alltså innebära att nästan 4000 bryggeriers verksamhet är hotad om corona-virusets härjningar håller USA nedstängt över sommaren.

2,5 procent av bryggerierna svarade att de planerar för att avsluta verksamheten redan nu. Om samma procent gäller över hela landet handlar det om runt 200 bryggerier som inte kommer att överleva ens om restriktionerna hävs inom kort.