Risk för en massa nedläggningar i USA

Många amerikanska bryggerier är oroliga för att inte klara sig året ut. Foto: Pixabay.

Nästan var femte amerikanskt bryggeri är osäkra på om de överlever fram till nyår. Det visar en ny undersökning och det motsvarar cirka 1400 bryggerier som riskerar att stängas.

 

Det är Brewers Association som gjort en enkät om bryggeriernas syn på framtiden. Drygt tio procent av alla bryggerier, 869 stycken, har svarat.

Även om resultatet den här gången var något mer positivt var det ändå ganska oroande siffror. 17,3 procent av de svarande bryggerierna är osäkra på eller pessimistiska till att de ska kunna hålla i gång verksamheten fram till nyår. Det motsvarar runt 1400 av USA:s drygt 8000 aktiva bryggeriföretag.

Siffrorna lite mer i detalj visar att 11,6 procent av bryggerierna är osäkra på om det ska klara sig ett drygt halvår till. Utöver det är 3,4 procent ganska pessimistiska och 2,3 är mycket pessimistiska till att de ska klara sig.

54,9 procent av de svarande var övertygade om att det ska klara sig och 27,8 procent är ganska trygga med att kunna finnas kvar som företag även 2021.

Mest ljust ser det ut för de lite större regionala bryggerierna. Där är över 90 procent ganska eller helt övertygade om att de kommer att finnas kvar även nästa år.