Restaurang slipper vite för coronakontroll

Le Pain Francais Bistro fick rätt i förvaltningsrätten.

Göteborgsrestaurangen Le Pain Francais Bistro slipper viten på en halv miljon kronor som den fått under coronapandemin.

Det är förvaltningsdomstolen som nu ger restaurangen rätt efter att den överklagat tre vitesbeslut om sammanlagt nära en halv miljon kronor. Orsaken till beslutet är att rätten anser att vitesbesluten ”alltför oklara och inte tillräckligt preciserade”.

– Det är en stor lättnad och vi har nu fått en bedömning av det hårda arbete som mina anställda och kollegor gjort för att kunna minska smittspridningen för våra gäster, kommenterar Markus Samuelsson, delägare i Le Pain Francais Bistro till Göteborgs-Posten

En av händelserna som som föranledde vitesbesluten är från en trängselkontroll i augusti, som även ledde till två polisanmälningar. En enhetschef på miljöförvaltningen anmälde ”förgripelse mot tjänsteman” och en ordningsvakt anmälde hot från en kontrollant. Vitesföreläggandet motiverades med att kontrollanterna fått vänta en och en halv minut innan de släpptes in.

Och även om förvaltningsrätten anser att ”det är självklart att tillsynsmyndigheten måste ges tillträde i direkt anslutning till sitt besök.” får nämnden inte rätt i sak:

”Föreläggandets formulering om omedelbart tillträde är mera långtgående än lagtextens formulering om rätt att få tillträde. Föreläggandet kunde därför inte läggas till grund för beslut om vitesföreläggande. I det nu aktuella fallet handlar det om en restaurang där det befinner sig människor i ständig rörelse och där vitesföreläggandet ska reglera hur bolaget ska agera i en mängd olika situationer för att undvika att trängsel mellan restauranggästerna uppstår. Om alltför höga krav ställs på vitesföreläggandets utformning kan det finnas risk för att syftet med 2020 års tillfälliga lag – att minska smittspridningen av Covid-19 – försvåras, vilket enligt förvaltningsrätten naturligtvis inte är önskvärt”, konstaterar Ann-Louise Björnsson på förvaltningsrätt.

Läs hela artikeln på gp.se.