Remissinstans sågar gårdsförsäljningen

Karolinska Instiuttet vill inte se gårdsförsäljning på svenska bryggerier. Foto: Peter Lindh.

Karolinska Institutet är Sveriges enda hälsouniversitet. Nu sågar man förslaget på gårdsförsäljning i sitt remisssvar till regeringen.

Remissrundan handlar om att få in synpunkter på utredaren Elisabeth Nilssons förslag om att införa gårdsförsäljning i Sverige. KI har flera kommentarer i sitt remisssvar där man tydligt tar avstånd från gårdsförsäljningen. 

”Förslagen i utredningen bidrar inte till folkhälsan och är ett avsteg från en sammanhängande och systematisk alkoholpolitik”, skriver man bland annat.

Man anser sig också veta att förslaget går emot EU-rätten, trots att utredningen om gårdsförsäljning och dess experter menar att det inte är så.

En av invändningarna mot förslaget är att gårdsförsäljning inte bara handlar om satsaningar på landsbygden, utan även i städer.

”Detta talar för att snarare än landsbygdsutveckling främjar förslaget en utökning av försäljningspunkter för alkohol, vilket återigen kraftigt underminerar det försäljningsmonopol som fungerar mycket bra i Sverige och har starkt stöd i befolkningen”, skriver man.

I avslutningen slår man tydligt fast sin inställning i frågan.

”Sammanfattningsvis anser KI att förslaget innebär att Sverige gör avsteg från sin restriktiva linje när det gäller detaljhandel med alkohol. Förslaget riskerar att utmana Sveriges hittills lyckosamma balansering av EU-rätten så att detaljhandelsmonopolet inte kan upprätthållas. På sikt innebär det risk för ökad konsumtion och ökade skadeverkningar. KI avstyrker därför utredningens förslag.”

Ett stort antal aktörer ska svara på remissen. Sista dag för att ha svarat är i juni.