Missgynnas bryggare på svensk landsbygd?

Har bryggerier på landsbygden sämre förutsättningar hos Systembolaget än andra? I en debattartikel av Patrik Davidsson (c) lyfts den frågan.

Davidsson vill värna om de bryggerier som finns på mindre orter och som har långt till större städer. Han ser en risk med att det är tuffare för bryggerier på sådana platser att hävda sig.

”Centerpartiet menar att det är viktigt att statliga Systembolaget som monopolföretag tar ett särskilt ansvar och säkerställer att förutsättningarna för små bryggerier och andra hantverksmässiga dryckesproducenter är likvärdiga i hela landet,” skriver han bland annat i Barometern.

Han ser en risk med att det är tuffare för bryggerier på sådana platser att hävda sig.

”Det är mycket olyckligt om små bryggerier som har stora avstånd till sina närmaste större orter riskerar missgynnas av Systembolagets regelverk.

Det skulle i praktiken göra konkurrenssituationen ohållbar i stora delar av vårt land (exempelvis Norrlands inland). Det är även viktigt ur ett konsumentperspektiv att Systembolaget tar ett ansvar för utbudet i hela landet.”

Läs hela debattartikeln här.